Belangrijke informatie Vispas 2024

 

Beste Leden,

De ledenadministratie vervult een belangrijke en zeer arbeidsintensieve rol in het verenigingsleven.

Het versturen van acceptgiro s en herinneringen , het maken van incassobestanden en het registreren van betalingen het aan en afmelden van leden koste onze vereniging veel tijd , geld en energie.

Het bestuur en de ledenvergadering van April 2023 hebben daarom besloten om gebruik te gaan maken van de leden serviceadministratie van Sportvisserij Nederland. Wat houdt dat voor u in?

Sportvisserij Nederland zal begin November de contributie incasseren namens HSV Strijthagen, de leden ontvangen half November een factuur met acceptgiro en machtigingsformulier voor automatische incasso .

Na betaling stuurt Sportvisserij Nederland de vispas rechtstreeks naar u toe.

Dit houdt echter in dat de leden die veranderingenwillen doorgeven, dit nu zelf rechtstreeks moeten doorgeven bij Sportvisserij Nederland per e-mail: ledenadministratie@vispas.nl of via telefoon 0900-2025358

Sportvisserij Nederland is tijdens werkdagen tussen 09.00 - 16.00 uur bereikbaar en kunnen eventuele problemen meteen opgelost worden. Bovendien is er voor onze vereniging nu altijd continuïteit wat betreft de ledenadministratie.

 

Let op: voor betalingen geldt dus een andere IBAN, namelijk NL041INGB0650393872 ten  name van Sportvisserij Nederland.

 

Het opzeggen van een bestaande vispas moet u zelf doen bij Spotvisserij Nederland en wel voor 1  Oktober.

Nieuwe leden die nog geen vispas van HSV Strijthagen hebben moeten zich via info@hsv-strijthagen.nl aanmelden.

 

Met vriendelijke groet

het Bestuur HSV Strijthagen

info@hsv-strijthagen.nl

 

 

Fur Unsere Deutsche Angel Freunde

 

Liebe Mitglieder,

 

Die Mitgliederverwaltung spielt eine wichtige und sehr arbeitsintensive Rolle im Vereinsleben.

Das Versenden von Giros und Mahnungen, das Erstellen von Inkassodateien sowie das Registrieren von Zahlungen und das Abmelden von Mitgliedern kosten unseren Verein viel Zeit, Geld und Energie.

Der Vorstand und die Mitgliederversammlung vom April 2023 haben daher beschlossen, die Mitgliederserviceverwaltung der Sportvisserij Nederland zu nutzen. Was bedeutet das für Sie?

Die Sportvisserij Nederland wird den Beitrag Anfang November im Namen des HSV Strijthagen einziehen, die Mitglieder erhalten Mitte November eine Rechnung mit Giroeinzugsformular und Einzugsermächtigungsformular.

Nach der Zahlung sendet Ihnen Sportvisserij Nederland den Angelpass direkt zu.

Dies bedeutet jedoch, dass Mitglieder, die Änderungen melden möchten, dies nun direkt an Sportvisserij Nederland per E-Mail melden müssen: ledenadministratie@vispas.nl oder telefonisch unter 0900-2025358

Sportfischen Niederlande ist werktags zwischen 09.00 - 16.00 Uhr erreichbar und eventuelle Probleme können sofort gelöst werden. Darüber hinaus gibt es für unseren Verein nun immer Kontinuität in Bezug auf die Mitgliederverwaltung.

 

Bitte beachten Sie: Für Zahlungen gilt eine andere IBAN, nämlich NL041INGB0650393872 im Namen der Sportvisserij Nederland.

 

Sie müssen einen bestehenden Angelpass bei Spotvisserij Nederland vor dem 1. Oktober selbst stornieren.

Neue Mitglieder, die noch keinen Angelpass des HSV Strijthagen besitzen, müssen sich über info@hsv-strijthagen.nl anmelden.

 

Alles Gute

der Vorstand HSV Strijthagen

info@hsv-strijthagen.nl

 

Geachte leden van HSV Strijthagen.

 

Vanaf komend seizoen gaat de leden administratie over naar sportvisserij Nederland.

Daarnaast zouden wij het begroeten als jullie onderstaand bestand in het desbetreffend Nederlands of Duits zouden willen downloaden invullen en het retour sturen naar info@hsv-strijthagen.nl zodat wij in de toekomst de mogelijkheid hebben om mailing en nieuwsbrieven per mail kunnen versturen. Dit ook uit kosten overweging wij hebben 500 + leden en tegenwoordig kost een brief per post al snel 1 euro dat geldt kunnen we beter aan andere dingen besteden zoals visuitzet onderhoud enz.

 

Met vriendelijke groet

Het Bestuur

Geplaatst 07-09-23

 

Liebe Mitglieder des HSV Strijthagen.

 

Ab der nächsten Saison wird die Mitgliederverwaltung auf die Sportfischerei in den Niederlanden übertragen.

Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn Sie die untenstehende Datei in der entsprechenden niederländischen oder deutschen Sprache herunterladen und an info@hsv-strijthagen.nl zurücksenden  möchten  , damit wir in Zukunft die Möglichkeit haben, Mailings und Newsletter per E-Mail zu versenden. Dies auch aus Kostengründen haben wir 500+ Mitglieder und heutzutage kostet ein Brief per Post schnell 1 Euro, das gilt für andere Dinge wie Fischlaich, Pflege etc.

 

Alles Gute

Der Vorstand

Gepostet 07-09-23