JAARVERGUNNINGEN

 

Momenteel hanteren we een ledenstop, dus het onderstaande geld alleen voor personen die ook al in 2022 lid waren.

Uiteraard kunnen nieuwe leden zich blijven aanmelden en deze schrijven wij in op onze wachtlijst.

Inschrijven voor de wachtlijst: strijthagennieuw2023@ziggo.nl

 

Uitgifte Vispassen 2023:

Geachte leden,

 

Ook dit jaar gaan wij de vispassen 2023 versturen per post en is afhalen en cash betalen niet meer mogelijk! U kunt beginnen met aanvragen van uw vergunning en vispas 2023 vanaf de eerste week in december.

Hoe gaat u hierbij te werk: u stuurt een mail met uw naam, adresgegevens, geboortedatum en het nummer van uw vis pas 2022 naar strijthagen2023@ziggo.nl met het verzoek om uw vis pas 2023 per post te ontvangen.

U krijgt dan een retourmail waarbij wij eerst checken of wij uw vis pas 2023 hebben gekregen van Sportvisserij Nederland. Tevens staat in deze mail hoe en wat u moet betalen voor deze nieuwe vis pas 2023.


U krijgt altijd een retourmail van ons, ook indien we Uw nieuwe vispas niet ontvangen hebben.

 

Als wij uw betaling per bank ontvangen hebben gaan wij over tot verzending van uw vis pas 2023. De extra kosten die wij gaan bereken voor deze service zal 2 euro bedragen voor verzending in Nederland en 4 euro voor verzending naar het buitenland.

U zult begrijpen dat dit een hele operatie is die veel werk met zich mee brengt en daarom ook veel tijd gaat kosten. Wordt echter niet ongeduldig als het even duurt voordat uw vis pas door de post bezorgt wordt. Let op, U moet de vispas 2023 aanvragen voor 1 maart 2023. Na deze datum wordt Uw vispas retour gestuurd naar Sportvisserij Nederland en vervalt Uw lidmaatschap.

Voor vragen en/of onduidelijkheden kunt U mailen naar penningmeester_strijthagen@ziggo.nl en graag vermelden wat niet duidelijk is! Wij zullen proberen alles nogmaals duidelijk uit te leggen hoe het nu in zijn werk gaat! Samen komen wij hier wel uit!

 

Samenvattend:

Aanmelden voor de vis pas 2023: strijthagen2023@ziggo.nl

Vragen over de vis pas 2023: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

Inschrijven wachtlijst nieuw lidmaatschap: strijthagennieuw2023@ziggo.nl


Wij wensen u, namens alle bestuursleden van de HSV Strijthagen, vast fijne feestdagen en een voorspoedig 2023

 

Het bestuur van de HSV Strijthagen.

JAHRESGENEHMIGUNGEN

 

Aktuell nutzen wir einen Mitglied Schafts Stopp, also das folgende ist nur gültig für Personen, die 2022 bereits Mitglied waren.

Natürlich können sich neue Mitglieder weiterhin registrieren und wir werden sie auf unsere Warteliste setzen.

Registrieren Sie sich für die Warteliste: strijthagennieuw2023@ziggo.nl.

 

Ausgabe Angelpässe 2023:

Sehr geehrte Mitglieder,

 

Auch in diesem Jahr werden wir die Angelpässe 2023 per Post und Abholung versenden und Barzahlung ist nicht mehr möglich! Sie können Ihre Genehmigung und Ihren Angelpass 2023 ab der ersten Dezemberwoche beantragen.

So gehen Sie vor: Sie senden eine E-Mail mit Ihrem Namen, Ihren Adressdaten, Ihrem Geburtsdatum und die Nummer Ihren Angelschein 2022 an strijthagen2023@ziggo.nl, mit der Bitte Ihren Angelschein per Post zu erhalten.

Sie erhalten dann eine Rücksende-E-Mail, in der wir zunächst prüfen, ob wir Ihren Angelschein 2023 von Sportvisserij Nederland erhalten haben. In dieser E-Mail steht auch, wie und was Sie für diesen neuen Angelschein 2023 bezahlen müssen.

 

Sie erhalten immer eine Rücksende-E-Mail von uns, auch wenn wir Ihren neuen Angelschein nicht erhalten haben.

 

Wenn wir Ihre Zahlung per Bank erhalten haben, versenden wir Ihren Angelschein 2023. Die zusätzlichen Kosten, die wir für diesen Service berechnen, betragen 2 Euro für den Versand in den Niederlanden und 4 Euro für den Versand ins Ausland.                                                                                Sie werden verstehen, dass dies eine ganze Operation ist, die viel Arbeit erfordert und daher auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Seien Sie jedoch nicht ungeduldig, wenn es eine Weile dauert, bis Ihr Fisch per Post geliefert wird. Bitte beachten Sie, dass Sie den Angelschein 2023 vor dem 1. März 2023 beantragen müssen. Nach diesem Datum wird Ihr Angelschein an Sportvisserij Nederland zurückgegeben und Ihre Mitgliedschaft verfällt.

 

Bei Fragen und/oder Unklarheiten können Sie an:  penningmeester_strijthagen@ziggo.nl  mailen und bitte erwähnen, was nicht klar ist! Wir werden versuchen, alles noch einmal deutlich zu erklären, wie es funktioniert! Gemeinsam werden wir da Hinbekommen!

 

Zusammenfassung:

Melden Sie sich nur für den Fisch an 2023: strijthagen2023@ziggo.nl

Fragen zum Fisch nur 2023: penningmeester_strijthagen@ziggo.nl

Warteliste registrieren Neue Mitgliedschaft: strijthagennieuw2023@ziggo.nl

 

Im Namen aller Vorstandsmitglieder des HSV Strijthagen wünschen wir Ihnen frohe Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2023.

 

Der Vorstand des HSV Strijthagen.

Prijzen vergunningen en vispassen 2023:

 

Prijzen vispassen 2023:

Vispas:                                             € 50,-

Extra vispas                                      € 30,-

65 plus vispas:                                 € 45,-                                                       

65 plus extra vispas:                        € 25,-

Jeugdvispas:                                    € 25,-

 

Prijzen dagkaarten:

Junioren:                                         € 3,-

Senioren:                                         € 6,-

Nachtvispas (allen voor Leden)       € 5,-    

 

Portokosten opsturen vispassen 2023:

Nederland:                                      € 2,-

Buiten Nederland:                           € 4,-

 

Geboortedatums:

Seniorleden:                                               1958 – 2008

65+ leden:                                                   1957 of eerder

Juniorleden:                                               2009 of later