Geachte leden,
Als u de dubbele afdracht wilt terugvragen bij Sportvisserij Nederland, of een meeVIStoestemming wilt aanvragen, of een kopie wilt aanvragen van uw vispas 2023, dan een mailtje sturen naar de penningmeester, penningmeester_strijthagen@ziggo.nl, met het verzoek erbij om u op betaald te zetten in de databank van Sportvisserij Nederland!
Graag uw gegevens en vispasnummer 2023 bij de aanvraag vermelden!
Hierna kan u de zaken regelen met Sportvisserij Nederland!