Onze controleurs:

Ron Janssen    Bjorn Wetzels

Huub Janssen  Raymond Heynen Poemi (geen Foto beschikbaar)

Tristan Deitz

 

Tristan Deitz

                 Ron Janssen        Bjorn Wetzels    Huub Janssen                       Tristan Deitz

Vissenbossen.

HSV Strijthagen maakt gebruik van de mogelijkheden die sportvisserij Limburg biedt om het viswater beter in te richten en zo onder meer de overmatige predatie van de aalscholver te voorkomen.

Aanstaande Maandag 06-02-23 starten de werkzaamheden die door een bedrijf via sportvisserij Limburg uitgevoerd.

Voor meer informatie lees hier onder verder.

groet Het Bestuur.

 

Bij het merendeel van de bij Sportvisserij Limburg aangesloten hengelsportverenigingen laat de inrichting van het viswater te wensen over. Eén van de gevolgen van de slechte inrichting is overmatige predatie door aalscholvers. Daarom heeft Sportvisserij Limburg €50.000,-- vrijgemaakt voor het verbeteren van de inrichting van viswateren.

 

Bij Sportvisserij Limburg aangesloten hengelsportverenigingen die de inrichting van hun viswater willen verbeteren, kunnen hiervoor tot en met 1 oktober een subsidieverzoek indienen. Het beschikbare subsidiebedrag wordt na 1 oktober verdeeld onder de verenigingen die een aanvraag hebben ingediend. De verenigingen die een aanvraag indienen, komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal €5.000,--. Daarnaast dient iedere vereniging minimaal 20% zelf bij te dragen (bij een aanvraag van €5.000,-- is de eigen bijdrage €1.000,--).

 

De volgende inrichtingsmaatregelen komen in aanmerking voor subsidie:

Vissenbossen.

Uitzet Nieuwe vis 9 December 2022.

 

Na gedegen overleg en bezichtiging bij viskwekerij Corten in Lommel Belgie door enkele heren van het bestuur, heeft het bestuur in Oktober besloten om vis te bestellen bij bovengenoemde Kweker. Wat werd er besteld :600 kg Brasem van 200 tot 1000 gram 100 kg Voorn 15 cm groot en 10 stuks Spiegelkarpers formaat 7 tot 10 kg. Vrijdag 9 december werd de vis geleverd en uitgezet. bij de uitzet is de volgende verdeling gemaakt: 500 kg brasem en ca 70 kg voorn op de molen vijver, 50 kg brasem en ca 15 kg Voorn op zowel de witvis alsook de forel vijver. De Karpers zijn allemaal op de buiten vijver uitgezet.

Zie foto's Beneden 

Voor verder foto's kijk even bij foto's Úitzet vis Dec 22

 

 

 

Wedstrijdcommissie.

Afgelopen zondag, 30 oktober heeft de vergadering van de wedstrijdvissers plaatsgevonden. Op deze druk bezette vergadering is het seizoen 2022 geëvalueerd en is er een planning voor seizoen 2023 gemaakt. In deze planning zijn de datums, locatie en soort wedstrijden opgenomen. Tevens is het wedstrijd regelement kritisch onder de loep genomen en zijn er een aantal punten aangepast. Planning en Reglement zijn in het voorstel seizoen 2023 inmiddels aan het bestuur aangeboden.  

Een positieve, democratische en goed en strak geleide vergadering en als afsluiting een stukje vlaai.

Dank aan de wedstrijdcommissie.

 

WIJZIGING BESTUUR.

Tijdens de bestuursvergadering van 27 Juli 2022 heeft de heer Andre Reumkens het bestuur medegedeeld 

dat hij zijn bestuur plaats graag ter beschikking wilde stellen daar het voor hem niet mogelijk is een en ander te combineren met zijn drukke werk agenda. Het bestuur heeft dit ter kennis aangenomen en de heer Andre Reumkens bedankt voor zijn geïnvesteerde energy voor onze vereniging.

 

Het bestuur van HSV Strijthagen:

 

 

NIEUWS PACHT BUITENVIJVER

Beste Visvrienden, 

Langs deze weg wilden wij jullie gaarne op de hoogte brengen van het feit dat het bestuur na een uiterst goede en prettige vergadering met Natuurmonumenten de pacht van de Buitenvijver heeft kunnen verlengen en wel met 6 jaar.
Natuurmonumenten gaf aan dat ze ons als een zeer aangename en betrouwbare pachtnemer zien en graag met ons wilden verlengen en ze keken vooruit op een verder prettige en constructieve samenwerking

 

VERKOOP DAGKAARTEN

 

Beste visvrienden,

Vanaf Heden 01-07-2022 zullen er geen dagkaarten meer te koop zijn aan de vijvers 
bij de controleurs en ook niet bij dhr. Huub Janssen
De vergunning is alleen geldig als deze volledig ingevuld is incl. datum !!
De vergunning dient te worden aangeschaft alvorens men start met vissen.
Ook op de dag vergunning zijn al onze reglementen van toepassing.

 

Uitzondering hierop zijn de nachtvis dagkaarten deze blijven alleen via Huub Janssen verkrijgbaar !!!!!!!!!!

 

Dagkaarten zijn te verkrijgen bij:

 

 

Hengelsportzaak Splash:

Beitel 108F
6422PB Heerlen
T : +31 (0)45-571 3369
E: info@hengelsportsplash.nl

 

Tankstation Minli:

Einsteinstraat 3
6372BW Landgraaf
T: +31 (0)45-531 8170
E: info@minli.nl

 

John Backers Hengelsport:

Akerstraat Noord 152
6431HR Hoensbroek

T: +31 (0)45 522 5999

E: info@johnbackershengelsport.nl